Global Day of Prayer

Global Day of Prayer

Τρίτη, 10 Ιουνίου 2014

Ευχαριστούμε Πατέρα που μας έφερες στον θρόνο Σου! 

Σ' ευχαριστούμε που μας έδωσες μία γεύση για αυτά που θα κάνεις! Ετχαριστούμε που μας μίλησες, μας άκουσες και για τις απαντήσεις που θα μας δωσεις!


Thank you Father for bringing us to Your Throne! 

Thank you for the taste of what is to come! Thank you for speaking to us, hearing us and for then answers to come!
Ευχαριστούμε Πατέρα που μας έφερες στον θρόνο Σου! 

Σ' ευχαριστούμε που μας έδωσες μία γεύση για αυτά που θα κάνεις! Ετχαριστούμε που μας μίλησες, μας άκουσες και για τις απαντήσεις που θα μας δωσεις!


Thank you Father for bringing us to Your Throne! 

Thank you for the taste of what is to come! Thank you for speaking to us, hearing us and for then answers to come!